Vaizdinės / filmo medžiagos naudojimo sąlygos

2012/11 informacija

„Hansgrohe SE“ (toliau „Licencijos davėjas“) yra Autorių teisių arba išskirtinės licencijos vaizdinės / filmo medžiagos Autorių teisei (toliau „Teisės“) savininkas.

Licencijos davėjas taip pat yra teisių į licencijos davėjo gaminių prekės ženklus savininkas; žinoma, į šią sutartį neįeina licencija objekto prekės ženklui ir nieko iš šių naudojimo sąlygų negalima naudoti susitarimui dėl licencijos prekės ženklui pagrįsti.

Be to, šių naudojimo sąlygų objekto negalima naudoti pardavimo santykiui pagrįsti.

Šiame interneto puslapyje esanti vaizdinė / filmo medžiaga siūloma tik pagal čia aprašytas naudojimo sąlygas. Naudodamas arba atsisiųsdamas vaizdinę / filmo medžiagą (toliau „Medžiaga“) gavėjas (toliau „Licencijos gavėjas“) pripažįsta šias naudojimo sąlygas.

 1. Licencijos davėjas suteikia licencijos gavėjui bet kada atšaukiamą, neperduodamą ir neišskirtinę licenciją naudotis teisėmis į vienintelį pasiūlymo tikslą ir licencijos davėjo produktų pardavimą.
 2. Licencijos gavėjas turi teisę naudoti medžiagą, kuriai taikomos šios teisės ir kurią jis gavo iš standartinių dalykinių ryšių. Tačiau licencijos gavėjas negali pretenduoti gauti tokios medžiagos iš licencijos davėjo.
 3. Licencijos gavėjas negali šios licencijos arba medžiagos, kuriai taikomos šios teisės, naudoti ne pagal paskirtį.
 4. Licencijos gavėjas turi teisę suteikti sublicencijas.
 5. Licencijos gavėjas niekada negali naudoti teisių ne pagal aprašytą naudojimo tikslą ir imtis veiksmų, kurie prieštarautų šių naudojimo sąlygų turiniui arba tikslui. Be to, licencijos gavėjas nesiima veiksmų, kurie, protingai vertinant, tikėtina, kad galėtų neigiamai paveikti licencijuotos teisės vertę, galiojimą arba įvykdomumą ar licencijos davėjo savininko statusą.
 6. Ypač licencijos gavėjas privalo laikytis atitinkamai medžiagai suteikto naudojimo būdo ir trukmės.
 7. Už licenciją mokesčiai nemokami.
 8. Licencijos gavėjas pripažįsta, kad licencijos gavėjo ir licencijos davėjo santykyje licencijos davėjas yra vienintelis teisių savininkas, kad jos yra ir liks vienintelė bei išskirtinė licencijos davėjo nuosavybė ir kad licencijos gavėjas, išskyrus čia suteiktą licenciją, neįgijo jokių kitų teisių ir pretenzijų į jas. Licencijos gavėjas nepretenduos į licencijos davėjo teisių savininko statusą.
 9. Atšaukus licenciją arba pasibaigus jos galiojimo laikui, automatiškai netenkama visų licencijos gavėjui suteiktų teisių į medžiagą. Tas pats galioja pasibaigus atitinkamai medžiagai suteiktam naudojimo laikui. Licencijos gavėjas privalo nedelsdamas baigti naudotis teisėmis ir medžiaga, kuriai taikomos šios teisės.
 10. Licencijos davėjas neužtikrina teisių teisėtumo ir neatsako už tai, kad teises būtų galima naudoti nepažeidžiant trečiųjų asmenų teisių.
 11. Licencijos gavėjas įsipareigoja licencijos davėjui kompensuoti visas pretenzijas, skundus, nuostolius, žalą ir išlaidas (įskaitant teismo išlaidas ir išlaidas advokatams, tačiau jomis neapsiribojant), susijusias su licencijos gavėjo veiksmais naudojant šią medžiagą arba dėl jos naudojimo.
 12. Licencijos gavėjas privalo nedelsdamas raštu informuoti licencijos davėją apie visus sužinotus licencijos davėjo teisių į medžiagą pažeidimus arba užprotestavimą. Licencijos davėjas turi išskirtinę teisę, tačiau neprivalo, ginti pažeidėją arba jam iškelti teisminę bylą.
 13. Licencijos gavėjo teisės į atitinkamą medžiagą suteikiamos tol, kol baigsis nurodyta data. Pasibaigus šiai datai, baigiasi visos teisės į atitinkamą medžiagą ir atskirai atšaukti jų nereikia.
 14. Teisių negalima naudoti, norint pagrįsti susitarimą dėl prekybos atstovo veiklos tarp licencijos davėjo ir licencijos gavėjo.
 15. Be raštiško licencijos davėjo sutikimo negalima perleisti arba perduoti jokių teisių ar pareigų iš šios licencijos. Dėl kiekvieno licencijos gavėjo bandymo perleisti arba perduoti licenciją, licencijos davėjas turi teisę licenciją nedelsiant atšaukti.
 16. Visoms teisėms galioja Vokietijos Federacinės Respublikos teisė. Licencijos gavėjas neatšauktinai renkasi – jei leistina – neišskirtinę teismo sprendimų vykdymo vietą – Ofenburgo teismus. Licencijos davėjas turi teisę pasinaudoti ir kita licencijos gavėjo pasirinkta teismo sprendimų vykdymo vieta.
 17. Naudojimo sąlygos nepakeičia visų kitų tarp šalių egzistuojančių susitarimų.
 18. Licencijos davėjas turi teisę bet kada pakeisti šias naudojimo sąlygas taip, kad tie pakeitimai galiotų ateityje. Jau esančių teisių pakeitimai turi būti atlikti raštu.
 19. Jei viena iš šių naudojimo sąlygų taptų negaliojančia arba būtų paskelbta neįvykdoma, šalys susitaria tokią nuostatą pakeisti galiojančia ir įvykdoma nuostata, kuri būtų artimiausia siekiamam ekonominiam tikslui.

Hansgrohe naudoja įvairius slapukus. Jūs galite sutikti su visais slapukais arba nustatyti savo asmeninius nustatymus bei peržiūrėti privatumo politiką.

   

Piekrītu visiem sīkfailiem