Parengimo data 07/2012

Atsakomybė už žalos atlyginimą

Įmonės Hansgrohe SE atsakomybė bet kokiu teisiniu pagrindu grindžiama šiomis nuostatomis:

  1. Mūsų teisinės atsakomybės dydis už žalą, kurią tyčia arba dėl neapdairumo sukėlėme mes arba mūsų subrangovas, arba teisėtas atstovas, neribojamas. Jeigu žalą sudaro gyvybės atėmimas, kūno sužalojimas ar sveikatos pažeidimas, mūsų teisinės atsakomybės dydis taip pat neribojamas, net jei žala sukelta mums, mūsų subrangovui ar teisėtam atstovui netyčia pažeidus savo pareigą.
  2. Vis dėlto už neapdairumą mes atsakome tik tada, kai pažeidžiamas įsipareigojimas, įeinantis į sutarties vykdymą ir kurio atlikimu vartotojas pasitiki bei gali pasitikėti (esminis sutarties įsipareigojimas). Pažeidus esminius sutarties įsipareigojimus (jeigu netaikomos 1 punkto nuostatos), teisinė atsakomybė taikoma tik tos žalos atžvilgiu, kurios paprastai buvo galima tikėtis naudojant mūsų interneto svetainę.
  3. Atsakomybės išimtys ir apribojimai negalioja, jeigu apie trūkumą nutylime piktavališkai, prisiimame atsakomybę už daikto tam tikrą savybę arba atsakome privaloma įstatymų (pvz., Vokietijos atsakomybės už produktus įstatymas) numatyta tvarka.
  4. Kitais atvejais atsakomybės neprisiimame.
  5. Pirkėjo teisė reikalauti atlyginti patirtas išlaidas, kompensuojant nuostolius už naudotas paslaugas, lieka nepakitusi.
Mūsu prekybos partneriai.

Raskite prekybos vietą