Parengimo data 07 / 2012

Pramoninės nuosavybės teisės

Pagal pramoninės nuosavybės ir autorių teisių apsaugos reikalavimus, įmonės Hansgrohe SE interneto svetainių turinio atžvilgiu galioja šios nuostatos:

Visos šioje svetainėje pateikiamos nuotraukos, iliustracijos, failai, tekstai ir kiti duomenys saugomi pagal autorių teisę, prekės ženklų apsaugos teisę ar kitas pramoninės nuosavybės teises. Norint juos kopijuoti, platinti, apdoroti ar kitaip naudoti elektroninėje žiniasklaidoje, interneto svetainėse, spaudoje ar kitur tiek asmeniniais, tiek komerciniais tikslais, reikalingas išankstinis mūsų sutikimas, dėl kurio pretenzijų reikšti negalima.

Mes stengiamės visose šios interneto svetainės publikacijose nepažeisti naudojamų nuotraukų, iliustracijų, failų, tekstų ir kitų duomenų pramoninės nuosavybės teisių ir autorių teisių.

Visos mūsų interneto svetainėje įvardytos ir neįvardytos, mums ir tretiesiems asmenims priklausančios pramoninės nuosavybės ar autorių teisės neribotai grindžiamos galiojančiomis nacionalinės ir tarptautinės teisės nuostatomis ir registruotų ar neregistruotų teisėtų savininkų teisėmis ir reikalavimais. Vien dėl to, kad autorius įvardytas ar neįvardytas, negalima daryti išvados, kad pramoninės nuosavybės ir autorių teisės mums ar tretiesiems asmenims nepriklauso.

Kelių mūsų interneto svetainėje publikuojamų nuotraukų autorių teisės priklauso „mearicon“, „indochine“, Andre'ui Bonnui, „P.C.“, Konstantinui Jugano, Manfredui Amentui, „fotoflash“, Francui Pflueglui, „Beboy“, „Spectral-Design“, „typomaniac“, „WavebreakMediaMicro“, „matka_Wariatka“, Džordžui Mayeriui, www.fotolia.de .

Mūsu prekybos partneriai.

Raskite prekybos vietą