Parengimo data 07/2012

Teisinė informacija Parengimo

Naudojant įmonės Hansgrohe SE interneto svetainę, galioja šios sąlygos, kurias prašome atidžiai perskaityti prieš interneto svetainės naudojimą. Jeigu naudojate mūsų interneto svetainę, vadinasi, sutinkate su jos naudojimo sąlygomis.

Informacijos išsamumas ir tikslumas

Mes stengiamės šią interneto svetainę nuolat atnaujinti ir papildyti kuo tikslesne ir išsamesne informacija. Vis dėlto už informacijos aktualumą, tikslumą, išsamumą ar tinkamumą tam tikram tikslui mes neatsakome.

Pasiliekame teisę bet kuriuo metu turinį sutrumpinti ar perkelti į kitą temą, laikinai blokuoti ir (arba) visam laikui pašalinti.

Mūsų paslaugų siūlymas

Iš esmės mūsų interneto svetainė turi Jus tik informuoti apie mūsų paslaugas. Ši informacija nesuteikia teisės reikalauti tam tikrų paslaugų ir jomis pilnai, nepertraukiamai ir netrukdomai naudotis. Prašome atkreipti dėmesį, kad mūsų interneto svetainėje gali būti informuojama apie produktus, programas ar paslaugas, kurios tam tikrose šalyse nėra teikiamos. Norėdami sužinoti apie Jūsų šalyje parduodamus produktus ar paslaugas, kreipkitės į savo vietinį „Hansgrohe“ prekybos atstovą.

Kiti šaltiniai

Šios publikacijos sukurtos ne mūsų ir perteikia ne mūsų nuomonę, todėl atsakomybės už jas neprisiimame:

  • Diskusijų forumo, kuris gali būti įkurtas, įrašai sukurti ne mūsų, o atitinkamų vartotojų. Mes netikriname, ar šių vartotojų pateiktas turinys, pvz., nuomonės, patarimai, paaiškinimai, pasiūlymai ar kita informacija yra teisėti ir teisingi. Mūsų diskusijų forumuose draudžiama pažeisti įstatymus, žeminti, keiktis ar įžeidinėti. Visi trečiųjų asmenų reikalavimai, atsiradę vartotojui naudojant mūsų interneto svetainę ne pagal naudojimo sąlygas, taikomi ne mums, o vartotojui.
  • Mes neprisiimame atsakomybės už mūsų interneto svetainėje nurodytų svetainių turinį.
  • Negalime prisiimti atsakomybės, kad per prekybos atstovų paiešką parodyta informacija apie mūsų prekybos atstovus yra tiksli, išsami ir aktuali.
    Šio turinio mes neprižiūrime ir neieškome požymių, rodančių apie nusikalstamą veiklą. Vis dėlto sužinoję apie atitinkamus teisės pažeidimus, susijusią informaciją mes skubiai pašalinsime.

Taikoma teisė ir teismų vieta

Ši svetainė yra reglamentuojama pagal Vokietijos teisę. Jurisdikcijos vieta ir vykdymas yra mūsų buveinėje, t.y. Rottweil mieste.